Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Елбаит — образец 0451, снимка © НПМ
Елбаит — образец 0451, снимка © НПМ

Елбаитобразец 0451

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Елбаит — образец 0451, карта на находището
Данни

Тегло: 0.20 ct; размери: 3.77 | 3.77 | 2.48 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светло наситено пурпурно червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Елбаит — образец 0533Елбаит — образец 0565Елбаит — образец 0663Елбаит — образец 0333Елбаит — образец 0444Елбаит — образец 0003Елбаит — образец 0564

Още информация от ‘Класификация’


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).