Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Елбаит — образец 0533, снимка © НПМ
Елбаит — образец 0533, снимка © НПМ

Елбаитобразец 0533

Произход

Западна Африка
Нигерия
Елбаит — образец 0533, карта на находището
Данни

Тегло: 0.38 ct; размери: 5.25 | 4.48 | 3.27 mm; форма: овал; цвят: умерено светло оранжево-жълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Елбаит — образец 0565Елбаит — образец 0663Елбаит — образец 0333Елбаит — образец 0444Елбаит — образец 0003Елбаит — образец 0451Елбаит — образец 0564

Още информация от ‘Класификация’


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).