Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Елбаит — образец 0564, снимка © НПМ
Елбаит — образец 0564, снимка © НПМ

Елбаитобразец 0564

Произход

Западна Африка
Нигерия
Елбаит — образец 0564, карта на находището
Данни

Тегло: 0.29 ct; размери: 4.81 | 4.86 | 2.80 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘99Simp’ на Джим Фенлисън [ъгълът на павилиона променен на 41.00; пропускайки 43.00 при короната], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Елбаит — образец 0533Елбаит — образец 0565Елбаит — образец 0663Елбаит — образец 0333Елбаит — образец 0444Елбаит — образец 0003Елбаит — образец 0451

Още информация от ‘Класификация’


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).