Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен [изглед галерия] (страница 3)

Датолит — образец 0168
Хемиморфит — образец 0157
Гошенит — образец 0194
Гошенит — образец 0187
Ахроит — образец 0370
Ахроит — образец 0730
Петалит — образец 0434
Петалит — образец 0425
Петалит — образец 0287
Петалит — образец 0356
Лунен камък — образец 0092
Лунен камък — образец 0093
Орегонски слънчев камък — образец 0038
Орегонски слънчев камък — образец 0446
Дъгов лунен камък — образец 0416
Данбурит — образец 0122
Данбурит — образец 0234
Данбурит — образец 0546
Данбурит — образец 0485
Данбурит — образец 0501

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен — 67
първа предишна страница 3 от 4 следваща последна