Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Елбаит


Селектор за бърза навигация

Елбаит

Клас: Силикати
Група: Турмалин


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).
Елбаит — образец 0444
Елбаит — образец 0444, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Elbait’ Vernadsky, W., 1913. Über die chemische Formel der Turmaline — Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 53: 273—288 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Фонте дел Прете, Сан Пиеро ин Кампо, остров Елба, провинция Ливорно, Тоскана, Италия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по типовото му находище, остров Елба, Италия.

Разпространение: Афганистан: Лагман; Бразилия: Минас Жерайс; Италия: около Сан Пиеро ин Кампо, Елба; Мадагаскар; Мозамбик: района на Алто Лигоня; Намибия; Пакистан: около Гилгит; Русия: района на Екатеринбург, Урал; САЩ: от района на Пала, окръг Сан Диего, Калифорния (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Na(Li1.5,Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)

Основни елементи: водород (H), литий (Li), бор (B), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — дитригонално-пирамидален. Кристален хабитус: кристалите призматични до иглести, с открояващи се тригонална призма и пирамида, до 1.6 m; често хемиморфни, набраздени; също радиални, влакнести, масивни. Срастване: рядко, по {1011} или {4041} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1120}, {1011}, много слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.9—3.1 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма. Други: пироелектричен и пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: зелен, син, червен, оранжев, жълт, безцветен; зониране често успоредно на тригоналния контур; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.614—1.666 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.014—0.032. Разсейване: 0.017. Плеохроизъм: O = розово, бледозелено, бледо до наситеносиньо; E = безцветен, жълто, маслиненозелено, виолетово (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

36 образци: 0533 — 0.38 ct, Нигерия; 0565 — 0.23 ct, Танзания; 0663 — 0.22 ct, Танзания; 0333 — 0.83 ct, Намибия; 0444 — 0.38 ct, Мозамбик; 0003 — 1.81 ct, Мозамбик; 0451 — 0.20 ct, Мозамбик; 0564 — 0.29 ct, Нигерия; 0370 — 1.14 ct, Нигерия; 0730 — 0.33 ct, Танзания; 0043 — 0.29 ct, без точно находище [Африка]; 0548 — 0.14 ct, без точно находище [Африка]; 0083 — 0.29 ct, без точно находище [Африка]; 0134 — 0.17 ct, без точно находище [Африка]; 0139 — 0.19 ct, без точно находище [Африка]; 0140 — 0.17 ct, без точно находище [Африка]; 0338 — 0.16 ct, без точно находище [Африка]; 0339 — 0.16 ct, без точно находище [Африка]; 0732 — 0.88 ct, Танзания; 0105 — 0.48 ct, Мозамбик; 0329 — 0.19 ct, без точно находище [Африка]; 0330 — 0.18 ct, без точно находище [Африка]; 0498 — 0.25 ct, Мозамбик; 0448 — 0.42 ct, Нигерия; 0071 — 1.19 ct, Нигерия; 0153 — 0.92 ct, Нигерия; 0532 — 0.60 ct, Мозамбик; 0328 — 1.02 ct, Мозамбик; 0535 — 0.93 ct, без точно находище [Африка]; 0494 — 0.41 ct, Мозамбик; 0628 — 1.28 ct, Мозамбик; 0396 — 0.82 ct, Нигерия; 0069 — 1.75 ct, Мозамбик; 0154 — 2.92 ct, Нигерия; 0395 — 0.62 ct, Нигерия; 0534 — 1.14 ct, Мозамбик.


Изглед галерия