Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Циркон — образец 0521, снимка © НПМ
Циркон — образец 0521, снимка © НПМ

Цирконобразец 0521

Произход

Югоизточна Азия
Камбоджа
Циркон — образец 0521, карта на находището
Данни

Тегло: 0.43 ct; размери: 4.37 | 4.08 | 2.64 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Циркон — образец 0145Циркон — образец 0212Циркон — образец 0595Циркон — образец 0596Циркон — образец 0630Циркон — образец 0519

Още информация от ‘Класификация’


Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).