Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Циркон — образец 0596, снимка © НПМ
Циркон — образец 0596, снимка © НПМ

Цирконобразец 0596

Произход

Югоизточна Азия
Камбоджа
Циркон — образец 0596, карта на находището
Данни

Тегло: 0.28 ct; размери: 4.40 | 3.80 | 2.12 mm; форма: шестоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на короната променен на 21.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Циркон — образец 0145Циркон — образец 0212Циркон — образец 0595Циркон — образец 0630Циркон — образец 0519Циркон — образец 0521

Още информация от ‘Класификация’


Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).