Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Циркон


Селектор за бърза навигация

Циркон

Клас: Силикати
Група: Циркон

Разновидности | Имена:

Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).
Хиацинт — образец 0221
Хиацинт — образец 0221, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно.

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: преименуван от арабски (и на свой ред от персийското ‘азаргун’), ‘злато’, ‘оцветен’, позовавайки се на един от многото цветове на минерала.

Разпространение: необичайно чест и широко разпространен минерал, но хубавите кристали са редки: Австралия; Германия: Саксония; Канада; Мадагаскар; Мозамбик; Норвегия: Ларвик; Русия: Урал; САЩ; Шри Ланка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

ZrSiO4

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si), цирконий (Zr).

Кристални данни

Кристалография: тетрагонална — дитетрагонално-бипирамидален. Кристален хабитус: най-често като плосковидни до призматични кристали, с квадратни напречни сечения, завършващи по {111}, до 30 cm; като неправилни зърна, масивни. Срастване: по {101} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: неясна по {110} и {111} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.93—4.73 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: термолуминесцентен, катодолуминесцентен, може да флуоресцира под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: червеникавокафяв, жълт, зелен, син, сив, безцветен; в тънък участък безцветен до бледокафяв (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до диамантен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.81—2.024 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.039 (Arem, 1987: 208). Плеохроизъм: много слаб (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

17 образци: 0145 — 0.78 ct, Камбоджа; 0212 — 0.94 ct, Камбоджа; 0595 — 0.97 ct, Камбоджа; 0596 — 0.28 ct, Камбоджа; 0630 — 0.56 ct, Камбоджа; 0519 — 0.70 ct, Камбоджа; 0521 — 0.43 ct, Камбоджа; 0508 — 1.40 ct, Танзания, Танга; 0516 — 1.17 ct, Танзания, Танга; 0177 — 2.88 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0056 — 1.53 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0221 — 1.55 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0631 — 0.41 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0009 — 0.34 ct, Шри Ланка; 0578 — 0.18 ct, Шри Ланка; 0051 — 0.42 ct, Шри Ланка; 0488 — 0.43 ct, Шри Ланка.


Изглед галерия