Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Циркон — образец 0630, снимка © НПМ
Циркон — образец 0630, снимка © НПМ

Цирконобразец 0630

Произход

Югоизточна Азия
Камбоджа
Циркон — образец 0630, карта на находището
Данни

Тегло: 0.56 ct; размери: 5.41 | 4.72 | 2.82 mm; форма: шестоъгълник; цвят: безцветен; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Циркон — образец 0145Циркон — образец 0212Циркон — образец 0595Циркон — образец 0596Циркон — образец 0519Циркон — образец 0521

Още информация от ‘Класификация’


Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).