Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0098, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0098, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0098

Произход

Източна Африка
без точно находище
Спесартин — образец 0098, карта на находището
Данни

Тегло: 0.38 ct; размери: 4.29 | 4.28 | 2.93 mm; форма: кръг; цвят: умерено оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Спесартин — образец 0156Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0450Спесартин — образец 0652Спесартин — образец 0633Спесартин — образец 0441

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).