Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0652, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0652, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0652

Произход

Южна Африка
Намибия
Спесартин — образец 0652, карта на находището
Данни

Тегло: 0.64 ct; размери: 4.85 | 4.83 | 3.39 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; наситен; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Petal’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Спесартин — образец 0156Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0450Спесартин — образец 0633Спесартин — образец 0441

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).