Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен [изглед галерия] (страница 2)

Хердерит — образец 0201
Сапфир — образец 0640
Сапфир — образец 0668
Монтебразит — образец 0542
Бразилианит — образец 0002
Бразилианит — образец 0127
Гранат малая — образец 0268
Гранат малая — образец 0269
Елбаит — образец 0333
Елбаит — образец 0444
Серпентинов жад — образец 0615
Серпентинов жад — образец 0614
Лизардит — образец 0656
Перидот — образец 0307
Перидот — образец 0310
Перидот — образец 0311
Перидот — образец 0312
Перидот — образец 0340
Перидот — образец 0547
Перидот — образец 0584

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен — 67
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна