Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0223, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0223, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0223

Произход

Източна Африка
Мадагаскар, Ихоромбе, Илакака
Сапфир — образец 0223, карта на находището
Данни

Тегло: 0.36 ct; размери: 5.50 | 3.48 | 2.43 mm; форма: круша; цвят: светло синкавопурпурен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: нагряване.
Бележки

Чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0668Сапфир — образец 0646Сапфир — образец 0505Сапфир — образец 0364Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.