Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0505, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0505, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0505

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Сапфир — образец 0505, карта на находището
Данни

Тегло: 0.11 ct; размери: 2.94 | 2.93 | 1.73 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло много леко зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0668Сапфир — образец 0646Сапфир — образец 0223Сапфир — образец 0364Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.