Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Спесартин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Спесартин — образци [изглед галерия]


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).
Спесартин — образец 0156
0156
Нигерия
Спесартин — образец 0049
0049
Намибия
Спесартин — образец 0098
0098
Източна Африка
Спесартин — образец 0450
0450
Намибия
Спесартин — образец 0652
0652
Намибия
Спесартин — образец 0633
0633
Намибия
Спесартин — образец 0441
0441
Източна Африка

Спесартин — образци — 7
страница 1