Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0450, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0450, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0450

Произход

Южна Африка
Намибия
Спесартин — образец 0450, карта на находището
Данни

Тегло: 0.69 ct; размери: 5.70 | 4.79 | 3.46 mm; форма: овал; цвят: умерено оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Спесартин — образец 0156Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0652Спесартин — образец 0633Спесартин — образец 0441

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).