Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0633, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0633, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0633

Произход

Южна Африка
Намибия
Спесартин — образец 0633, карта на находището
Данни

Тегло: 0.25 ct; размери: 4.43 | 3.87 | 2.41 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Спесартин — образец 0156Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0450Спесартин — образец 0652Спесартин — образец 0441

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).