Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0441, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0441, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0441

Произход

Източна Африка
без точно находище
Спесартин — образец 0441, карта на находището
Данни

Тегло: 0.24 ct; размери: 3.47 | 3.46 | 2.60 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Спесартин — образец 0156Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0450Спесартин — образец 0652Спесартин — образец 0633

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).