Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Спесартин


Селектор за бърза навигация

Спесартин

Клас: Силикати
Група: Гранат

Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Beudant, F. S., 1832. Spessartine — Traité Élémentaire de Minéralogie, Paris: 52—55 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: кариера Зомер, Венделберг, Хайбах, Ашафенбург, Шпесарт, Бавария, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: преименуван по типовото му находище в пл. Шпесарт, Германия.

Разпространение: не много чест гранат, въпреки това много находища: Бразилия: Минас Жерайс; Германия: Бавария, Шпесарт, Ашафенбург; Мадагаскар: Анджанабоноина; Намибия; Пакистан: Гилгит; САЩ (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mn2+3Al2(SiO4)3

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), манган (Mn).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: често като еуедрични кристали, додекаедри или трапецоедри, или в комбинация с други кубични форми, до 10 cm; фино или грубо зърнести, компактни, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма. Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7—7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 4.12—4.18 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 106).

Оптични свойства

Цвят: червен, червеникавооранжев, жълт, жълто-кафяв, червеникавокафяв, кафяв, черен; бледорозов до светлокафяв в тънък участък; може да бъде на сектори (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.789—1.82 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.027. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

7 образци: 0156 — 3.65 ct, Нигерия; 0049 — 1.86 ct, Намибия; 0098 — 0.38 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0450 — 0.69 ct, Намибия; 0652 — 0.64 ct, Намибия; 0633 — 0.25 ct, Намибия; 0441 — 0.24 ct, без точно находище [Източна Африка].


Изглед галерия